Nautic Clean 03 paadi vendrite puhastusvahend spray 750ml


Kategooria(d): ,

Tootekood: NC03750

Laos

22.00  sis. KM

- +

Vendrite puhastusvahend

Professionaalse efektiivsusega

Eemaldab plekid ja rasva, puhastab kergesti. Ette nähtud tõrksa mustuse, näiteks mustade plekkide, merereostuse, õlijääkide jms eemaldamiseks. Ei muuda kummi omadusi.

KASUTAMINE: pihustage töödeldavale pinnale, laske tootel hästi mustuse sisse imbuda ja küürige harja või käsnaga, seejärel loputage puhta veega.

OHUTUSINFO:
Ettevaatust!
Sisaldab naatriumhüdroksiidi.

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vältida tolmu või udu sissehingamist.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski/kuulmiskaitseid.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE/arstiga.
Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Koostis: <5% (mitteioonsed pindaktiivsed ained, fosfonaadid, anioonsed pindaktiivsed ained), säilitusained (bronopool).

UFI-kood: 305A-J0ER-9008-U7R7