Nautic Clean 04 võimas plekieemaldusvahend spray 750ml


Kategooria(d): ,

Tootekood: NC04750

Laos

22.00  sis. KM

- +

Võimas plekieemaldusvahend

Sobib hallitusplekkide eemaldamiseks kunstnahalt, vinüülilt, tekstiililt, paatide tekstiilkatetelt, plastikult (gelcoat), libisemiskindlalt laevatekilt jms

Väga tõhus kõikide niiskuse- ja mustade laikude eemaldamiseks. Eemaldab niiskuse- ja mustad laigud lihtsa pealekandmisega ja silmapilkselt. Tänu valgendus- ja plekieemaldusainetele saavad pinnad tagasi oma algupärase sära ja valgeduse. Kiire toime kunstnahal, vinüülil, tekstiilil, paatide tekstiilkatetel, plastikul, libisemiskindlatel laevatekkidel.

HOIATUS: ärge segage seda toodet teiste toodetega, sest 04 ja happelise toote (näiteks rooste-eemaldusvahend Deruster) segu eritab mürgist gaasi – kloriini. Soovitame toodet käsitseda ettevaatlikult. Isikukaitsevahendite kasutamine on kohustuslik. 04 võib muuta värviliste ja puitpindade värvi või neid pleegitada. Soovitame katsetada kokkusobivust mõnel varju jääval osal. Ärge kasutage puuvillasel või värvilisel kangal, vaipadel, alcantara materjalist pindadel. See toode ei ole ette nähtud desinfitseerimiseks. 

KASUTAMINE: järgige tavalisi kemikaalide kasutamisel rakendatavaid ohutusmeetmeid ja kasutage nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid.

Kasutusvalmis. Pritsige toodet töödeldavale pinnale ca 20 cm kauguselt, laske mõjuda umbes 15 minutit, hõõruge plekke pehme harjaga ja loputage hoolikalt puhta veega. Raskesti eemaldatavate või vanade plekkide korral korrake toimingut.

OHUTUSINFO:
Ettevaatust!
Sisaldab naatriumhüpokloriti lahust.

Võib söövitada metalle.
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.
Koostis: 15 – <30% (klooripõhised pleegitusained).

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vältida tolmu või udu sissehingamist.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE/arstiga.
Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

UFI-kood: RYP5-P0JD-S00G-59QG