Nautic Clean 07 RIB- ja kummipaatide puhastusvahend spray 750ml


Kategooria(d): ,

Tootekood: NC07750

Laos

24.00  sis. KM

- +

RIB- ja täispuhutavate paatide puhastusvahend
Neopreen – Hypalon – PVC
Eemaldab sudujäljed, määrdeained, tahm, hõõrdumisjäljed, merevetikasaaste

Spetsiaalse koostisega täispuhutavate ja RIB-paatide (pooljäigad kummipaadid) puhastamiseks. Emulgeerib ja eemaldab sellise mustuse nagu määrdeained, mootorisuits, oksiidisetted, merereostus, hõõrdumisjäljed jm.

KASUTAMINE: toode on kasutusvalmis. Tehke töödeldav pind veega märjaks, pritsige toodet pinnale, laske mõni sekund mõjuda, seejärel hõõruge käsnaga ja loputage puhta veega. NB! Soovitav on švammiga pestes kasutada ühesuunalisi liigutusi, et vältida mustuse hõõrumist sügavamale pinna sisse

Ettevaatust!
Sisaldab naatriumhüdroksiidi.

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vältida tolmu või udu sissehingamist.
Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski/ kuulmiskaitseid.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE/arstiga. Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Koostis: <5% (mitteioonsed pindaktiivsed ained, fosfonaadid, anioonsed pindaktiivsed ained), säilitusained (bronopool).

UFI-kood: RX4A-10RA-Y00R-6W55