Nautic Clean 14 passiveerimis- ja rooste-eemaldusgeel 500 ml


Kategooria(d): ,

Tootekood: NC14500

Laos

24.00  sis. KM

- +

Rooste-eemaldaja, passiveerimisgeel

Roostevaba teras, teras, alumiinium

Happeline geel rooste eemaldamiseks ning roostevaba terase, terase ja alumiiniumi desoksüdeerimiseks, rasvatustamiseks ja passiveerimiseks. Eemaldab rooste väga kergesti ja tema passiveeriv toime kaitseb korrosiooni eest. Materjal hakkab välja nägema „nagu uus“. Sisaldab korrosioonitõrjevahendit. Selle hoolikalt valitud happed hoiavad ära korrosiooni uuesti ilmumise.

KASUTAMINE: nõuetekohaste isikukaitsevahendite kasutamine on kohustuslik! Kandke geel oksüdeerunud pinnale pintsli abil. Tänu viskoossele konsistentsile vahend ei voola ja haakub suurepäraselt. Laske mõjuda, kuni rooste on lahustunud, hõõruge harja või käsnaga, seejärel loputage puhta veega.

Ettevaatust!

Sisaldab fosforhapet, ammooniumbifluoriidi, 2,2′-(oktadets-9- enüülimino)bisetanooli, ammooniumfluoriidi.

Allaneelamisel kahjulik.
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Koostis: 5–15% (mitteioonsed pindaktiivsed ained), <5% (amfoteersed pindaktiivsed ained). Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vältida tolmu või udu sissehingamist.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE/arstiga.
Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

UFI-kood: CR55-103C-V00X-5SK9