Nautic Clean 15 lõhnaeemaldusvahend 150ml


Kategooria(d): ,

Tootekood: NC15150

Laos

12.00  sis. KM

- +

LÕHNAEEMALDUSVAHEND
Lõhnaeemaldusvahend 15 Odor Eliminator on toode, mis on välja töötatud spetsiaalselt ebameeldivate lõhnade absorbeerimiseks ja neutraliseerimiseks, mis on seotud niiskuse, prügi, tubaka, toidu, lemmikloomade, väljaheidete, uriini ja kehalõhnadega.
KASUTAMINE: Pritsige ja jätke peale. Mõne minuti pärast lõhnad neutraliseeruvad. Selle väga kontsentreeritud koostis annab palju kasutusvõimalusi.Ärge valage vahendi jääke kanalisatsiooni. Kõrvaldage toode ja selle pakend ohtlike jäätmetena.

Hoiatus!

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.
Kanda kaitseprille/kaitsemaski.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

Sisaldab 2-bensülideenoktanaali, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni, linalüülatsetaati, linalooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Koostis: 5–15% (mitteioonsed pindaktiivsed ained), lõhnaained (2- bensülideenoktanaal, linalool, tsitraal, tsitronelool, geraniool, (R)- p-menta-1,8-dieen), säilitusained (metüülisotiasolinoon).

UFI-kood: GE4A-00KY-400S-7UNS