Nautic Clean 18 kirgastav koostis – taastab tiigipuitu STEP 2 1L


Kategooria(d): ,

Tootekood: NC1801

Laos

23.00  sis. KM

- +

Teak oil

TEAK STEP 2
Kirgastav koostis – taastab tiigipuitu
Taastaja, ei oksüdeeri roostevaba terast ega kahjusta tihendeid

Kirgastaja ja stabilisaator tiigipuidule parimate tulemuste saavutamiseks.

KASUTAMINE: kanda peale sõltuvalt tiigipuidu seisundist puhtalt või 50% veega lahjendatult pärast toote T17 TEAK STEP 1 pealekandmist. Kandke TEAK STEP 2 pehme ja puhta pintsliga õrnalt peale. Tiigipuit muutub kirkaks ja saab tagasi oma algse kauni välimuse. Seejärel loputage rohke veega õrnalt hõõrudes, et vältida puidu kiudude kahjustamist.

Ettevaatust!

Sisaldab fosforhapet, isotridekanool etoksülaati. Põhjustab nahaärritust.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Koostis: <5% (mitteioonsed pindaktiivsed ained).

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.
Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE/arstiga.

UFI-kood: ACP5-40QM-N000-JWN1